DHKT

Khoa Marketing

Danh sách báo cáo thực tập 2017-2018

Khoa Marketing thông báo thời gian nộp bài Báo cáo Chuyên đề Thực tập Tốt nghiệp: 8h - 11h Thứ 6 ngày 27/04/2018 tại Văn phòng Khoa (Thay vì Thứ 5 26/04/2018)

Yêu cầu:

-         Sinh viên nộp 1 bản giấy với hình thức như quy định.

-         Sinh viên nộp đúng thời gian trên (Không khuyến khích nộp sớm hơn vì khó kiểm soát, dễ thất lạc. Nộp trễ hơn sẽ không được chấp nhận).

-         Bản cứng nộp về Khoa phải đầy đủ chữ ký, nhận xét của Đại diện Doanh nghiệp, Người HD thực tập.

-         Cuối File báo cáo phải có chỗ cho GVHD nhận xét.

-         Khi nộp phải nộp kèm 2 phiếu Khảo sát Doanh nghiệp mà GV đã triển khai (để tách rời).

-         Nộp xong phải ký xác nhận thì mới tính hợp lệ.

THÔNG BÁO DANH SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP

Stt Họ và tên đệm của sinh viên Tên sinh viên Lớp THỜI GIAN Phòng phản biện Phòng chờ
1 Nguyễn Thị Nhã Ca 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
2 Trần Phạm Yên Bình 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
3 Trần Thị Kim Chi 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
7 Lê Thị Ngọc 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
30 Hồ Thị Nhung 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
33 Võ Thị Kim Oanh 39K12-CT2.2 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
34 Huỳnh Thị Kim Phượng 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
37 Phan Như Quỳnh 39K12 - CT2.2 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
38 Ngô Thị Như Quỳnh 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
4 Lê Thị Hải Dương 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
13 Hồ Thị Diệu Hương 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
32 Lê Thị Kim Oanh 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
39 Đỗ Viết Thành 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
40 Hồ Tấn Thành 39K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
45 Hồ Thị Thu Thủy 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
53 Lưu Phạm Nguyên Tuân 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
55 Nguyễn Thị Kim Uyên 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
57 Hầu Thị Thanh Vân 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
6 Nguyễn Ngân 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
8 Hoàng Minh Hải 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
10 Phạm Thị Hòa 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
12 Lưu Thị Huệ 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
16 Trần Hải Trang Huyên 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
17 Phan Thị Thanh Huyền 39K12 CT2.2 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
19 Trần Nữ Liên Khương 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
22 Lê Tấn 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
26 Lữ Kim Nguyên 40K12 Từ 13h30 đến 17h00 Chiều 3/5/2018 G303 G301
14 Trần Nguyên Hương 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
18 Lê Thị Khánh Huyền 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
29 Trần Thị Quỳnh Nhung 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
41 Nguyễn Thị Thu Thảo 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
43 Phạm Hồng Thịnh 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
44 Quàng Thị Thái Thư 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
46 Võ Thị Tuyết Trà 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
47 Trương Thị Thùy Trâm 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
48 Huỳnh Thị Trang 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 4/5/2018 G302 G303
9 Ngô Trường Hận 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
11 Đoàn Thị Huế 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
15 Trương Gia Huy 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
25 Nguyễn Thị Nga 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
31 Trần Thị Kiều Oanh 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
42 Nguyễn Phương Thảo 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
49 Phạm Thị Trang 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
50 Trần Ngô Thu Trang 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
54 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
52 Phạm Trần Phương Trúc 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
58 Nguyễn Thị Tường Vân 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
59 Lê Thị Ngọc Vân 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
60 Dương Trường Vân 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
5 Trần Thị Giáp 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
20 Trần Anh Kiệt 39K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
21 Phan Nguyễn Ánh Linh 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
23 Lê Xuân Mai 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
24 Mai Thị Hồng Mỹ 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
28 Nguyễn Công Nhật 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
35 Huỳnh Thị Ngọc Quí 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
36 Võ Thị Kim Quyên 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
51 Lê Thị Phương Trinh 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
56 Bùi Nguyên Thanh Uyên 40K12 Từ 7h30 đến 11h00 Sáng 3/5/2018 G302 G303
27 Nguyễn Thị Nhân 39K12-CT2.2

Sinh viên xem file đính kèm (DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO THỰC TẬP)

SINH VIÊN ĐẾN ĐÚNG GIỜ, ĐÚNG PHÒNG. 

TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN THIẾU CHỮ KÝ VÀ CON DẤU XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI ĐEM BỔ SUNG TRƯỚC LÚC BẢO VỆ (TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN KHÔNG ĐẦY ĐỦ CHỮ KÝ VÀ CON DẤU SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ THỰC TẬP)

SINH VIÊN XEM THỜI GIAN CHI TIẾT GẶP GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (File Sinh vien bao cao_KhoaMarketing_Ky2_Nam1718_D02052018.)


 


porno film
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort denizli escort