DHKT

 • Cộng đồng cựu sinh viên

  Phát triển cộng đồng sinh viên là tạo sự kết nối giữa các thế hệ để cùng hỗ trợ nhau, phát triển sự nghiệp và cả trong cuộc sống. Dưới đây là những lời nhắn từ các cựu sinh viên Khoa Marketing đến các sinh viên đang theo học tại Khoa:

   

  Anh Nguyễn Hữu Thiện, khóa 35K, làm việc tại Công ty Unilever Việt Nam

  "Mong muốn có cơ hội được tiếp tục hỗ trợ Khoa, và CLB DUE Marketer dưới vai trò tư vấn."

  Anh Trần Thanh Lâm, khóa 30K, làm việc tại Báo Tuổi trẻ

  "Mong là các bạn học sinh sẽ được tiếp cận thực tế nhiều hơn thông qua những  chương trình giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ và đặc biệt là cần tham gia làm Marketing cùng các doanh nghiệp ngay khi còn đi học. Đó sẽ là thách thức cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên."

  Cựu sinh viên có thể liên hệ qua địa chỉ email: khoamarketingdue@gmail.com hoặc Facebook https://www.facebook.com/MarketingDUE để kết nối với Khoa Marketing.