DHKT

Seminar Khoa Luật: Hiến pháp 2013 và vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước

19/01/2022

SEMINAR: HIẾN PHÁP NĂM 2013 VÀ VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

Quyền lực nhà nước từ lâu đã là chủ đề lớn thu hút sự quan tâm của nhiều học giả, nhiều nhà nghiên cứu. Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu thì ở đâu có quyền lực thì ở đó có yêu cầu kiểm soát quyền lực với vai trò như một công cụ điều tiết, bảo đảm cho quyền lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả; không bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích, dẫn đến hậu quả tiêu cực. Trong lĩnh vực chính trị, vấn đề kiểm soát quyền lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến lợi ích sống còn của một dân tộc, sự bền vững của một quốc gia, sự tồn vong của một chế độ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu lý luận vấn đề kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.

Thể chế hóa quan điểm của Đảng về kiểm soát quyền lực nhà nước được ghi nhận tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (sửa đổi, bổ sung năm 2011) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, khoản 3 Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định nguyên tắc: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013, nhiều văn bản QPPL đã được ban hành nhằm cụ thể hóa nguyên tắc hiến định về kiểm soát quyền lực nhà nước.

Trên tinh thần đó, ngày 18/1/2022 Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi External Seminar (online) với chủ đề: “Hiến pháp năm 2013 và vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước”.

Khách mời, diễn giả của buổi Seminar là GS. TS Nguyễn Đăng Dung (Viện Nghiên cứu chính sách, Pháp luật và Phát triển), thầy được biết đến là một trong những chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu pháp luật về quyền lực Nhà nước và kiểm soát quyền lực Nhà nước, là “cây đại thụ” trong giới học thuật ở nước ta hiện nay.

Buổi External Seminar là cơ hội quý báu để GS. TS Nguyễn Đăng Dung có những chia sẻ với các Thầy, Cô giáo, các nhà nghiên cứu, các bạn sinh viên Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng những kiến thức về quyền lực Nhà nước và kiểm soát quyền lực Nhà nước ở Việt Nam hiện nay theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Thay mặt BTC, xin chân thành cảm ơn những nội dung trao đổi rất ý nghĩa của Thầy trong buổi External Seminar. Kính chúc Thầy luôn sức khỏe, bình an và hy vọng được gặp lại Thầy trong những lần tiếp theo./.