DHKT

 • TS Trần Thị Sáu  TS. Trần Thị Sáu

  - Cử nhân Luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội

  - Thạc sĩ Luật Học, trường Đại học Luật Hà Nội

  - Tiến sĩ Luật Học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

   

  Lĩnh vực giảng dạy:

  - Lý luận Nhà nước và Pháp luật

  - Luật Tài chính

  - Luật thương mại

  - Luật Hôn nhân và gia đình


  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Cơ chế kiểm soát quyền lực

  - Các hiệp định thương mại

  - Minh bạch hóa và thuận lợi hóa các hoạt động thương mại

  - Giáo dục pháp luật, giáo dục công dân