DHKT

Khoa Kinh Tế Chính Trị

Nội dung ôn tập Học phần Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lenin, Học kỳ II, năm học 2015 - 2016

02/11/2015


NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015 - 2016

HỌC PHẦN: NHỮNG NLCB CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (PHẦN 2)

(Dùng cho sinh viên tất cả các trường)


Chương I: Học thuyết giá trị

1.    Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa.

2.    Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa, mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa.

3.    Lao động cụ thể, lao động trừu tượng.

4.    Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa.

5.    Bản chất của tiền tệ và các chức năng của tiền tệ.

6.    Quy luật giá trị.

Chương II: Học thuyết giá trị thặng dư

1.    Công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của công thức chung

2.    Hàng hóa sức lao động.

3.    Bản chất của tư bản. Tư bản bất biến, tư bản khả biến.

4.    Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư.

5.    Quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB.

6.    Tích lũy tư bản, tích tụ và tập trung tư bản, cấu tạo hữu cơ của tư bản.

7.    Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản

8.    Tư bản cố định, tư bản lưu động.

9.     Chi phí sản xuất TBCN, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận.

10.    Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất.

11.     Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp.

12.     Tư bản cho vay và lợi tức.

13.    Tư bản ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng

14.    Địa tô tư bản chủ nghĩa

Chương III: CNTBĐQ và CNTBĐQNN

1.    Tính tất yếu sự chuyển biến CNTB tự do cạnh tranh sang CNTBĐQ.

2.    Đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền.

3.    Quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh.

4.    Lợi nhuận độc quyền và giá cả độc quyền.

5.    Bản chất của CNTB độc quyền nhà nước.

Chương IV: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN

1.    Thời kỳ quá độ lên CNXH

2.    Những  đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN (giai đoạn thấp)

3.    Những đặc trưng cơ bản của xã hội CSCN (giai đoạn cao)

Chương V: Một số vấn đề chính trị có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN.

1.    Xây dựng nền dân chủ XHCN.

2.    Xây dựng nhà nước XHCN.

 

Ghi chú:  - Đề thi dạng không sử dụng tài liệu

     - Kết cấu đề thi gồm hai phần Lý thuyết (trả lời đúng, sai và giải thích) và Bài tập

 


porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd