DHKT

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đại học đà nẵng

10/04/2021
NCS Lâm Thị Mỹ Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng ngành Kinh tế Phát triển 

Tên đề tài: Phát triển nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh

Thời gian: 15h00 ngày 9/4/2021

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng

Sau đây là vài hình ảnh về buổi bảo vệ luận án trên