DHKT

Bảo luận khóa luận và báo cáo thực tập kỳ II năm học 2019-2020

20/06/2020

Trong 2 ngày 10 và 12/6/2020, Khoa Kinh tế đã tổ chức thành công các hội đồng bảo vệ khóa luận và báo cáo thực tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2019 - 2020. Qua quá trình thực tập của sinh viên cuối khóa đã giúp sinh viên nắm bắt và hiểu hơn thực tế môi trường làm việc trong thực tế, qua đó trao dồi thêm kiến thức và kỹ năng cho bản thân để phù hợp với công việc sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, quá trình thực tập đã giúp sinh viên vận dụng tốt hơn những kiến thức được học vào trong thực tiễn. Sau đây là một vài hình ảnh về buổi bảo vệ này: