DHKT

 • HỢP TÁC QUỐC TẾ

  Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, khoa Kinh doanh Quốc tế đã và đang trao đổi với các trường đại học nước ngoài về chương trình đào tạo và  nghiên cứu khoa học thông qua hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường

  - Trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo bậc Đại học với các giáo sư của Đại học Towson (Hoa Kỳ) và Đại học khoa học ứng dụng Satakunta  (Phần lan).

  - Trao đổi  chương trình đào tạo bậc Đại học ngành Kinh doanh quốc tế với Đại học Keuka, Đại học City U of Seattle (Hoa Kỳ) và Đại học Hull (Anh).  Chính vì vậy, các trường đại học này đã chấp nhận cho phép các sinh viên các lớp chất lượng cao ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Ngoại thương có thể chuyển tiếp học tập ở nước ngoài theo các chương trình liên kết 2+2 hay 3+1.

  - Trao đổi chuyên môn giữa các giảng viên của Khoa với các giáo sư nước ngoài thông qua các buổi sinh hoạt học thuật với đoàn công tác của Đại học Senshu và Đại học Thương mại Osaka, Nhật Bản.

  - Hợp tác nghiên cứu theo các chủ đề Thương mại quốc tế và Logistics, Hoạt động của công ty đa quốc gia ở các nước Đông Á với Đại học Senshu và Viện nghiên cứu phát triển Châu Á, Nhật Bản (AGI).