DHKT

 • GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ

  Cử nhân Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Ngoại thương là gì?

  Cử nhân Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Ngoại Thương trang bị người học những kiến thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào thế giới kinh doanh hiện đại. Chương trình này tạo nền tảng cho sinh viên tiếp tục theo học các khóa sau đại học và/ hoặc tự học hỏi để đạt được sự thành công cao nhất trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Cử nhân chuyên ngành Ngoại Thương tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên về hoạt động kinh doanh trong môi trường quốc tế và chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại thương. 
  Các môn học trong lĩnh vực ngoại thương hầu hết sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

  Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên có khả năng:

        Kiến thức

  • Nắm vững các kiến thức cơ bản về hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
  • Hiểu biết về pháp luật, văn hóa và giao tiếp trong môi trường kinh doanh và thương mại quốc tế.
  • Kiến thức chuyên sâu về hoạch định, tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan đến kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trong doanh nghiệp.

       Kỹ năng

  • Tổ chức, thực hiện và kiểm soát các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường toàn cầu.
  • Tổ chức, thực hiện và kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu như  tìm kiếm thị trường và khách hàng, giao dịch đàm phán, soạn thảo hợp đồng, tổ chức giao nhận, thanh toán, và hải quan cho hoạt động xuất nhập khẩu.
  • Tư duy, phân tích và ra quyết định độc lập, sáng tạo trong kinh doanh và trong kinh doanh xuẩt nhập khẩu
  • Hợp tác và làm việc nhóm để giải quyết các công việc trong tổ chức.
  • Giao tiếp và giải quyết công việc bằng tiếng Anh
  • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

       Thái độ và hành vi

  • Có kỷ luật và tôn trọng pháp luật
  • Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc;
  • Quan hệ tốt với cộng đồng và có tinh thần phục vụ cộng đồng
  • Năng động và tự tin trong công việc; có bản lĩnh và ý chí vươn lên khẳng định bản thân, phát triển nghề nghiệp.

  Tại sao sinh viên nên chọn học ngành này?

  Là ngành học truyền thống của trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng, được hình thành từ năm 1992 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực ngoại thương và các ngành hỗ trợ hoạt động ngoại thương, và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này. Học chuyên ngành Ngoại Thương sẽ giúp cho sinh viên có kiến thức và kỹ năng để tư duy năng động và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu làm việc của các công ty trong và ngoài nước.

  Cơ hội nghề nghiêp:

  Sinh viên tốt nghiệp thích hợp cho các vị trí công việc trong các tổ chức sau:

  • Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến kinh doanh ngoại thương
  • Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh quốc tế như vận tải, giao nhận hàng hóa quốc tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm quốc tế
  • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp kinh doanh quốc tế
  • Các cơ quan nghiên cứu và quản lý Nhà Nước
  • Các tổ chức quốc tế về nghiên cứu và phát triển thương mại quốc tế.