DHKT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2019 CỦA KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

07/07/2019

Năm 2019, khoa Thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN  tuyển sinh 02 ngành như sau:

Ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI

·        Mã ngành: 7340121

·        Tuyển sinh chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

·        Chỉ tiêu: 120

Ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

·        Mã ngành: 7340122

·        Tuyển sinh chuyên ngành: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

·        Chỉ tiêu: 125

Ký hiệu mã trường tuyển sinh: DDQ

Phạm vi  tuyển sinh: Xét tuyển học sinh các trường THPT trên toàn quốc

Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D90


Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN xem ở đây: https://due.udn.vn/tuvantuyensinh2019

Trang tư vấn tuyển sinh trực tuyến của trường sẽ giúp giải đáp mọi thắc mắc về tuyển sinh của bạn: https://due.udn.vn/vi-vn/tuvantuyensinh2019/hd