DHKT

NHẮC NHỞ LỊCH HỌC QUÂN SỰ ĐỢT 02 - NK 2019-2020

NHẮC NHỞ LỊCH HỌC QUÂN SỰ ĐỢT 02 - NK 2019-2020
.
- Đối tượng: Sinh viên Khoa Kế toán - Khóa 45K.6 (Ngành Kế toán) & 45k18 (Ngành Kiểm toán).
- Nội dung học: gồm 3 Học phần (chi tiết Văn bản đính kèm)
- Kế hoạch: 09.03.2020 - 16.03.2020
- Địa chỉ học: http://elearning.due.udn.vn/ (chọn: HỌC QUÂN SỰ)
- Phân lớp chi tiết Văn bản đính kèm.
- Thắc mắc liên hệ: Diễn Đàn trao đổi trên Elearning hoặc SDT: 02363.522.345
.
Tải văn bản tại đây.
Link Fanpage: https://www.facebook.com/546248952118054/posts/2814630381946555/