DHKT

TỌA ĐÀM "TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI"

TỌA ĐÀM "TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI"

Trong tháng 10, Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp Khoa Kế toán Kiểm toán - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề "Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán và Kế toán tài chính theo hướng tiếp cận mới". Tọa đàm có sự tham gia của TS.Nguyễn Hữu Cường -Trưởng bộ môn Kế toán - Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng, diễn giả chính, và các giảng viên của khoa Kế toán Kiểm toán -Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

TS Nguyễn Hữu Cường đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng nội dung và vận dụng phương pháp giảng dạy mới cho các học phần Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán và lập báo cáo thuế, Hệ thống thông tin kế toán theo hướng tiếp cận quốc tế. Với cách tiếp cận mới cả về nội dung và phương pháp giảng dạy sẽ là nền tảng tốt để chương trình đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán hội nhập và phù hợp với xu hướng chung của thế giới. TS Nguyễn Hữu Cường cũng đã chia sẻ cách tìm kiếm các tài nguyên giảng dạy, học tập, cách thức tổ chức đánh giá sinh viên. Các giảng viên của Khoa Kế toán Kiểm toán cũng đã trao đổi nhiều ý kiến và thu nhận được nhiều ý kiến trao đổi, kinh nghiệm từ diễn giả. Buổi tọa đàm được đánh giá là thành công trong việc kết nối trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn giảng dạy giữa các trường đại học trên cả nước.

Một số hình ảnh về buổi tọa đàm: