DHKT

Thông báo về chương trình thạc sĩ tại Trường Leibniz University Hannover

03/04/2018

Phòng KH&HTQT kính gửi đến Quý thầy cô và sinh viên thông tin về chương trình Thạc sĩ Khoa học Kinh tế và Quản trị tại Trường Leibniz University Hannover.

Tên bằng: Master of Science in Economics and Management

Lĩnh vực nghiên cứu:

-         Kế toán, thuế và tài chính công

-         Chính sách kinh tế và lý thuyết

-         Kinh tế học thực nghiệm và kinh tế lượng

-         Tài chính, ngân hàng và bảo hiệm

-         Quản trị thông tin và hoạt động

-         Nghiên cứu về môi trường và phát triển quốc tế

-         Quản trị chiến lược

Thời gian đào tạo: 4 học kỳ

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh hoặc tiếng Đức

Thời gian đăng ký: từ ngày 15/4 – 31/05 cho học kỳ mùa Đông (của mỗi năm)

Thông tin cụ thể về chương trình học và yêu cầu tuyển sinh xem tại: https://www.uni-hannover.de/en/studium/studienangebot/info/studiengang/detail/economics-and-management/

Học phí và các chi phí khác:

-         Miễn học phí, các khoản phí khác và sinh hoạt phí xem tại https://www.studentenwerk-hannover.de/en/en-social/en-costs/

Flyer của chương trình: https://drive.google.com/file/d/1Vv5SlT05yePnGCCHv95tRlPesVEfXE6W/view?usp=sharing

 

Thông tin liên hệ: ThS. Trần Lương Kim Dung (Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế), địa chỉ email: dung.tlk@due.edu.vn, điện thoại: 0236-395-8635.


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn