DHKT

Chương trình học bổng DAAD

19/04/2015

Kính gửi Quý Thầy cô,

 
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã nhận được công văn của Văn phòng Đại diện  Cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) thông báo về việc giới thiệu Chương trình học bổng DAAD và cơ hội học tập tại Đức cho cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng   . Chương trình dự kiến như sau:
 
1. Thời gian: 14h00, ngày 19/05/2015 (thứ ba);
 
2. Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế 
 
3. Nội dung:  -  Hội thảo về các Chương trình Học bổng DAAD thường niên dành cho đối tác là các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và cơ hội học tập tại Đức; 
 
                       -  Một xe thông tin của DAAD được đặt gần nơi Hội thảo để cung cấp các thông tin trực tiếp đến Sinh viên, học viên.
 
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính đề nghị Quý Thầy Cô phổ biến rộng rãi  thông tin về buổi hội thảo này đến các em sinh viên, học viên của từng khoa và toàn trường.
 
Trân trọng cảm ơn./.

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn