DHKT

Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2021

13/09/2021
Một số thông tin tóm tắt về học bổng, như sau;
- Số lượng học bổng: 5 học bổng dài hạn trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
- Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Mông Cổ
- Chế độ học bổng: Chính phủ Mông Cổ tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí và cấp học bổng hàng tháng theo quy định của phía Mông Cổ. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Mông Cổ.
- Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 27/09/2021

- Đối tượng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ dự tuyển và các thông tin khác: xem chi tiết tại đây


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn