DHKT

Thông báo về việc tuyển chọn bổ sung giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023

16/07/2021

Phòng Khoa học & HTQT kính thông báo nội dung Công văn số 628/TB-BGDĐT vào ngày 02/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) (đính kèm) về việc thông báo tuyển chọn bổ sung giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023.

Việc đưa các giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tại Lào căn cứ theo Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030”; Kế hoạch hợp tác năm 2021 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Để tham gia dự tuyển, ứng viên phải là giảng viên, giáo viên Việt Nam đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, phổ thông hoặc giảng viên, giáo viên đã từng tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Lào.

Giảng viên, giáo viên trúng tuyển được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trả lương 720 USD/tháng, bảo hiểm y tế, tiền vé máy bay khứ hồi một lần trong cả nhiệm kỳ công tác. Trong nhiệm kỳ công tác được nghỉ hè, nghỉ lễ Tết theo quy định của phía Lào.

Quý Thầy cô có quan tâm ứng tuyển xin vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển (hướng dẫn chi tiết tại đây) đến Phòng Khoa học & HTQT trước ngày 20/7/2021.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn các thủ tục tiếp theo trong quá trình cử đi giảng dạy tại Lào.


Trân trọng./. 


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn