DHKT

Thông báo về học bổng toàn phần bậc sau đại học tại Đức dành cho các nước đang phát triển (EPOS) năm 2021-2022

08/04/2021

Phòng KH&HTQT xin gửi thông tin về Chương trình học bổng du học Đức dành cho các nước đang phát triển từ Cơ quan Hàn lâm Đức (DAAD) cụ thể như sau:

Chế độ học bổng
  • Bậc học: Master & PhD;
  • Ngành học: đa dạng như giáo dục, công nghệ, quản trị kinh doanh, luật bản quyền IP, năng lượng tái tạo, quản lý đo thị, nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, sức khỏe toàn cầu,…
  • Mức học bổng: 861E/tháng (Thạc sĩ); 1200E/tháng (Tiến sĩ);
  • Thời gian: 12-42 tháng;
  • Ngành: xem danh sách bên dưới;

Tiêu chí xét tuyển của DAAD

  • Có bằng ĐH hệ 4 năm với chuyên ngành phù hợp với kết quả trên trung bình;
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn;
  • Ứng viên thể hiện động cơ đi học có liên quan đến sự phát triển bền vững xã hội, hỗ trợ quá trình thay đổi cá nhân và thay đổi môi trường làm việc chuyên môn;

*Thông tin chi tiết về học bổng, bao gồm các yêu cầu khác và quy trình nộp học bổng xem tại đây

*Danh sách chương trình EPOS 2021-2022: tại đây

*Các câu hỏi thường gặp với học bổng DAAD: tại đây

Để được trực tiếp giải đáp thông tin về EPOS và các học bổng toàn phần khác, hãy đăng ký tham dự Buổi giới thiệu Các chương trình học bổng toàn phần của DAAD được tổ chức vào ngày 16/4/2021. Chi tiết tại link sau: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/12949/bid/456


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn