DHKT

Thông báo V/v đăng ký tham dự Buổi Giới thiệu các chương trình học bổng toàn phần của Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD)

06/04/2021
Phòng KH&HTQT xin thông tin đến sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế về buổi Giới thiệu thông tin về các chương trình học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD Hà Nội). Cụ thể như sau:
1. Đối tượng: sinh viên năm cuối, sinh viên cao học, cán bộ và giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng có mong muốn tìm học bổng toàn phần tại Đức. Đồng thời, không hạn chế các sinh viên khác của Nhà trường đăng ký tham dự (Sinh viên sẽ được cộng điểm sinh hoạt ngoại khóa khi tham dự buổi giới thiệu học bổng)
2. Nội dung:
- Học tập và nghiên cứu tại Đức
- Các chương trình học bổng toàn phần, đặc biệt là học bổng tiến sĩ
- Thảo luận, trả lời các câu hỏi
3. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: 9h30 ngày 16/4/2021
Địa điểm: sẽ được thông báo sau qua email cá nhân
4. Thành phần:
- Trưởng đại diện Văn phòng đại diện DAAD Hà Nội, Ông Stefan Hase-Bergen
- Cán bộ phụ trách tại DAAD Hà Nội
5. Đăng ký tham dự:
Sinh viên, cán bộ và giảng viên mong muốn tham dự buổi giới thiệu vui lòng đăng ký tham gia tại link sau: https://forms.gle/ydvfAirDRhK2dVy8A
Hạn cuối đăng ký: 11h00 ngày 15/4/2021

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn