DHKT

TB: về việc cấp học bổng dành cho Đoàn viên - sinh viên

15/09/2015

THÔNG BÁO

Về việc cấp học bổng cho Đoàn viên, sinh viên

-----------------

          Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016; nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho các bạn Đoàn viên, sinh viên, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng huy động nguồn lực xã hội để cấp các loại học bổng cho Đoàn viên, sinh viên với các nội dung cụ thể như sau:

I.             CÁC LOẠI HỌC BỔNG

1.  Học bổng của Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ

-       Số lượng:          15 suất học bổng toàn phần (khóa học tiếng Anh Toeic)

-       Mức học bổng: 2.500.000đ/suất

-       Đối tượng: sinh viên khóa 41, hệ chính quy; có hoàn cảnh khó khăn; đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

2.  Học bổng của Trung tâm Anh ngữ Apollo

a.       Học bổng toàn phần

-       Số lượng:          01 suất học bổng (khóa học tiếng Anh)

-       Mức học bổng: 5.520.000đ/suất

b.       Học bổng bán phần

-       Số lượng:          02 suất học bổng (khóa học tiếng Anh)

-       Mức học bổng: 4.000.000đ/suất

             Đối tượng: sinh viên hệ chính quy, đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN; có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập.

3.  Học bổng khuyến khích học tập của Vietcombank

-       Số lượng:          05 suất học bổng (tiền mặt)

-       Mức học bổng: 2.000.000đ/suất

-       Đối tượng: sinh viên hệ chính quy, đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN; có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập.

4.  Học bổng khuyến khích học tập của Viettel

-       Số lượng:          10 suất học bổng (tiền mặt)

-       Mức học bổng: 1.000.000đ/suất

-       Đối tượng: sinh viên hệ Khóa 41, Hệ chính quy, đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN; có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập.

II.          TIÊU CHUN ƯU TIÊN

Ngoài những tiêu chuẩn cụ thể ở từng loại học bổng, sinh viên sẽ được ưu tiên cấp học bổng dựa trên các tiêu chuẩn sau:

-       Sinh viên thuộc đối tượng chính sách; sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện;

-       Đạt kết quả cao trong học tập, tham gia nghiên cứu khoa học;

-       Tham gia tích cc các hot động phong trào. Ưu tiên các trường hợp chưa nhận các học bổng trợ cấp xã hội nào trong năm học 2014 - 2015.

III.      H SƠ

-       Phiếu sinh viên (dowload tại đây);

-       Bản photo giấy báo nhập học (đối với sinh viên khóa 41);

-       Bng đim năm hc 2014- 2015;

-       01 nh (3x4cm);

-       Giy xác nhn gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giấy xác nhận gia đình thuc din chính sách (nếu có);

          Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế- ĐHĐN thông báo rộng rãi đến toàn thể Đoàn viên, sinh viên trong toàn trường được biết.

Hồ sơ gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (Phòng A101 - 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng) từ ngày 15/09 đến 11h00 ngày 17/09/2015.

Tin: Văn phòng Đoàn thanh niên