DHKT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LOTTE SCHOLARSHIP ĐỢT 2 NĂM 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo chương trình học bổng của Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh Đợt 2 năm 2021 như sau:

1.  Tiêu chuẩn, phương thức xét học bổng

1.1 Tiêu chuẩn:

-  Có kết quả học tập học kỳ II  năm học 2020-2021 đạt loại Giỏi trở lên (tương đương 3.2 trở lên đối với thang điểm 4);

-  Sinh viên chưa nhận học bổng của doanh nghiệp trong năm học 2020-2021;

-  Sinh viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt (ưu tiên ngoại ngữ Trung/Hàn);

              1.2 Phương thức xét: Nhà trường sẽ chọn hồ sơ của 15 sinh viên đạt tiêu chuẩn cao nhất gửi cho Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh xét chọn 5 sinh viên, để cấp học bổng Đợt 2.

2. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

  2.1. Sinh viên phải đăng ký thông tin: tại link trên fanpage của Phòng Công tác sinh viên bằng Tiếng Anh.

               2.2. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các em scan hồ sơ và gửi trước vào email: phongcongtacsinhvien@due.edu.vn với tiêu đề “Hồ sơ xét học bổng LOTTE Đợt 2 năm 2021”, bản cứng có thể gửi sau và gửi trước ngày 12 tháng 9 năm 2021 qua đường bưu điện về Phòng Công tác sinh viên. 

                      Đến ngày 09/9/2021, nếu chưa có kết quả học kỳ II năm học 2020-2021 thì Nhà trường sẽ liên hệ với đơn vị cấp học bổng gia hạn thời gian nộp hồ sơ.

2.3. Hồ sơ gồm có:

-  Bảng điểm học kỳ II/2020-2021;

-  Minh chứng tham gia các hoạt động xã hội (nếu có).