DHKT

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp (dự kiến) đợt I năm học 2018 - 2019

16/01/2019

THÔNG BÁO

                Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

        Hiện nay đã có kết quả xét công nhận tốt nghiệp (dự kiến) đợt I năm học 2018 - 2019, Nhà trường đề nghị các sinh viên đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đăng nhập vào TK cá nhân để kiểm tra kết quả điểm TBC tích lũy và số tín chỉ tích lũy.

        Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo của Nhà trường để được giải quyết trước 11h00 thứ 5 ngày 17/01/2019.

        Trân trọng!