DHKT

Danh sách sinh viên học GDTC học kỳ II năm học 2018 - 2019

16/01/2019

THÔNG BÁO

                   Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

       Hiện nay đã có danh sách chính thức sinh viên tham gia học các học phần GDTC học kỳ II năm học 2018- 2019. Đề nghị sinh viên đã đăng ký học học phần GDTC kiểm tra danh sách lớp.

       Nếu có gì vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo của Nhà trường trong ngày thứ 6 (18/01/2019) để được giải quyết.

       Trân trọng!


         Danh sách lớp học phần: Tải tại đây.