DHKT

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2017-2018

07/08/2018

Hiện nay, đã có lịch thi kết thúc học phần Học kỳ Hè năm học 2017-2018. Xem lịch thi tại đây.

Đề nghị sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn (hoặc vào trang http://daotao.due.udn.vn:1081), vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi.

Lưu ý: Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959003.