DHKT

Kết quả xét tuyển chương trình 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019

01/08/2018

THÔNG BÁO

             Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy đã đăng ký học Chương trình 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019

        Hiện nay đã có kết quả xét tuyển Chương trình 2, đề nghị sinh viên có tên trong danh sách đính kèm khẩn trương liên lạc với Phòng Công tác sinh viên và Phòng Đào tạo để làm thủ tục nhập học.

        Trân trọng!


Danh sách sinh viên Trường Đại học Kinh tế trúng tuyển chương trình 2: tải file

Danh sách sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ trúng tuyển chương trình 2: tải file