DHKT

Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 - Đợt 1

22/06/2018

Nhà trường đã tổng hợp xong danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 2017-2018 - Đợt 1. Sinh viên xem danh sách đăng ký tại đây.

Trân trọng.