DHKT

Đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần - Đợt 1, học kỳ 2 năm học 2017-2018

12/06/2018

Kính gửi:    Sinh viên đại học Hệ chính quy.

               

       Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Đợt 1, học kỳ II năm học 2017-2018 (các học phần thi từ ngày 14/05/2018 đến ngày 26/05/2018), cụ thể như sau:

     - Thời gian đăng ký (trực tuyến): Từ 17h00 ngày 13/06/2018 đến hết ngày 19/06/2018.

     - Quy trình đăng ký: Sinh viên có yêu cầu phúc khảo điểm cần thực hiện đăng ký phúc khảo điểm trực tuyến theo các bước sau:

     Bước 1. Đăng nhập vào website của Trường http://due.udn.vn/, tại trang Sinh viên chọn mục Phúc khảo điểm thi.

     Bước 2. Lựa chọn các học phần cần phúc khảo điểm và nhập lý do xin phúc khảo.

     Bước 3. Hệ thống sẽ liệt kê danh sách các học phần đề nghị phúc khảo điểm thi, sinh viên cần xác nhận các học phần đăng ký phúc khảo điểm trước 24h ngày 19/06/2018.

     Bước 4. Sau khi xác nhận các học phần đăng ký phúc khảo điểm, sinh viên in Đơn đề nghị phúc khảo điểm thi kết thúc học phần nộp về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong hai ngày 20 và 21/06/2018.

 

Lưu ý:

     - Đề nghị phúc khảo điểm chỉ được xem là hợp lệ khi sinh viên hoàn thành việc đăng ký phúc khảo điểm trên website của Trường và nộp Đơn đề nghị phúc khảo điểm về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đúng thời gian quy định.

      - Nhà trường chỉ tiến hành phúc khảo điểm đối với những đề nghị phúc khảo có lý do chính đáng.

 

       Đề nghị sinh viên các lớp đại học hệ chính quy thực hiện đúng nội dung thông báo này.

       Trân trọng.