DHKT

Danh sách sinh viên đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra VSTEP - Đợt ngày 03/06/2018

23/05/2018
Sinh viên xem Danh sách sinh viên đã hoàn thành thủ tục đăng ký và nộp lệ phí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (VSTEP) - Đợt thi ngày 03-06-2018 tại đây.

Trân trọng.