DHKT

Thông báo về việc mở lớp học phần Tin học văn phòng ở học kỳ hè năm học 2017 - 2018

22/05/2018

THÔNG BÁO

              Kính gửi: Lưu sinh viên Lào các lớp hệ chính quy.

        Nhà trường dự kiến mở lớp học phần Tin học văn phòng ở học kỳ hè năm học 2017 - 2018.

        Thời gian đăng ký học: Từ 8h00 ngày 24/5/2018 đến 15h00 ngày 25/5/2018.

        Đề nghị các lưu sinh viên Lào có nhu cầu học học phần này ở học kỳ hè 2017 - 2018 đăng nhập vào tài khoản cá nhân để thực hiện đăng ký học.

        Trân trọng!