DHKT

Thông báo về việc đăng ký cấp bảng điểm toàn khóa học đối với sinh viên các lớp tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018

18/05/2018

THÔNG BÁO

 

         Kính gửi: Sinh viên các lớp dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018.

 

         Theo quy định, những sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp miễn phí 01 Bảng kết quả học tập toàn khóa bằng Tiếng Việt.

        Để thuận lợi cho sinh viên trong việc chuẩn bị hồ sơ xin việc và sử dụng trong các mục đích khác, theo nhu cầu đăng ký của sinh viên, Nhà trường sẽ cấp thêm (có thu phí):

          - Bảng kết quả học tập toàn khóa bằng Tiếng Việt.

          - Bảng kết quả học tập toàn khóa bằng Tiếng Anh.

         Sinh viên có nhu cầu đăng ký và nộp lệ phí tại phòng Đào tạo (gặp cô Chi) từ ngày 21/05/2018 đến hết ngày 04/06/2018.

         Bảng kết quả học tập toàn khóa sẽ chuyển cho sinh viên sau Lễ trao bằng tốt nghiệp.

         Trân trọng!

Ghi chú: Để thuận lợi cho việc cấp bảng điểm, sinh viên nên đăng ký theo lớp, lớp trưởng tập hợp danh sách, đăng ký với Phòng Đào tạo.