DHKT

Thông báo về việc đề nghị hủy học phần tự chọn để xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018

18/05/2018

THÔNG BÁO

            Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018.

     Hiện nay có một số sinh viên thuộc diện xét tốt nghiệp có tổng số tín chỉ tích lũy cao hơn số tín chỉ qui định tối thiểu trong chương trình đào tạo do đã đăng ký số tín chỉ tự chọn nhiều hơn quy định. Theo quy định, những sinh viên này có thể đề nghị được hủy bớt các học phần tự chọn để có kết quả học tập toàn khóa tốt hơn.

     Những sinh viên có nguyện vọng rút các học phần tự chọn phải làm đơn và gửi về phòng Đào tạo (bộ phận chính quy) trước 15h00 ngày 26/05/2018 để được giải quyết.

      Trân trọng!