DHKT

Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp các lớp hệ chính quy đợt 2 năm học 2017 - 2018

09/05/2018

THÔNG BÁO

          Kính gửi:    - Các Khoa trong Trường;

                             - Sinh viên dự kiến tốt nghiệp hệ CQ đợt 2/2017 - 2018.

           

Để chuẩn bị cho công tác xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy đợt 2 năm học 2017 - 2018, Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện những công việc liên quan như sau:

1. Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp

Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 21/5/2018: Những sinh viên có nguyện vọng xét tốt nghiệp trong đợt này phải thực hiện đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trực tuyến tại trang web: www.due.udn.vn (mục Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp). Sau khi đăng ký thành công, sinh viên in Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

2. Hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp

Sinh viên đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

          - Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp;

          - Bản photocopy có công chứng (kèm theo bản gốc để đối chiếu) các chứng chỉ sau:

+ Chứng chỉ Giáo dục thể chất;

+ Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ:

* Đối với sinh viên đào tạo theo chương trình đại trà: tương đương chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 – Khung chung châu Âu.

* Đối với sinh viên đào tạo theo chương trình chất lượng cao: tương đương TOEIC ở cấp độ 700 điểm.

* Những chứng chỉ ngoại ngữ không phải là tiếng Anh yêu cầu phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng;

           + Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Tin học;

           + Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (theo thông báo của Phòng Công tác sinh viên).

          - Bản kiểm điểm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (chỉ áp dụng đối với những sinh viên không đăng ký học trong học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 nhưng đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đợt này);

         - Sinh viên nộp Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp cho Khoa quản lý sinh viên trước ngày 24/5/2018. Nhà trường chỉ thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp đối với những sinh viên hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          - Khoa quản lý sinh viên gửi hồ sơ đăng ký tốt nghiệp về Phòng Đào tạo trước 15h00 ngày 26/5/2018 để phối hợp với các Phòng, Trung tâm liên quan thực hiện việc xét tốt nghiệp.

Trân trọng!