DHKT

Lịch thi Speaking - Học phần Ielts Intermediate 1 (Đợt 1, HK 2 năm học 2017-2018)

03/05/2018
Sinh viên xem lịch thi tại đây.
Lưu ý: Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959003