DHKT

Thông báo về việc gộp lớp học phần GDTC 2

30/01/2018

THÔNG BÁO

                Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

       Do số lượng sinh viên đăng ký một số lớp học phần GDTC 2 ít, không đủ số lượng để mở lớp nên Khoa Giáo dục Thể chất thông báo gộp và chuyển đổi 1 số lớp học phần GDTC 2. Danh sách chi tiết ở file đính kèm.

       Đề nghị các sinh viên đã đăng ký học phần GDTC 2 ở học kỳ II năm học 2017 - 2018 theo dõi thông báo để thuận tiện cho việc đi học.

       Trân trọng!