DHKT

Thông báo kế hoạch đăng ký học bổ sung đối với sinh viên các lớp Hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt II năm học 2017 - 2018

29/01/2018

THÔNG BÁO

            Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt II năm học 2017 - 2018.

      Hiện nay đã kết quả các học phần học kỳ I năm học 2017 – 2018, những sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt II năm học 2017 – 2018 (tháng 6 năm 2018) nếu có nhu cầu đăng ký học lại các học phần bị điểm F ở kỳ I năm học 2017 – 2018 khẩn trương liên lạc với Phòng Đào tạo – Bộ phận chính quy để được giải quyết.

       Thời gian giải quyết đăng ký học bổ sung các học phần bị điểm F ở kỳ I năm học 2017 – 2018 đối với các sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt II năm học 2017 - 2018: Từ thứ 2 ngày 29/01/2018 đến hết thứ 4 ngày 31/01/2018.

       Trân trọng!