DHKT

Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất đối với Học viên, Sinh viên trong Trường

18/01/2018

THÔNG BÁO

                 Kính gửi:

                                - Các Khoa trong Trường;

                                - Sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh trong toàn Trường.

         Căn cứ Biểu đồ năm học 2017-2018, Trường Đại học Kinh tế thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm Mậu Tuất từ ngày 12/02/2018 (27/12 năm Đinh Dậu) đến ngày 25/02/2018 (10/01 năm Mậu Tuất).

          Ngày 26/02/2018 (11/01 năm Mậu Tuất) sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh trở lại học tập theo thời khóa biểu.

          Đề nghị toàn thể sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh trong toàn trường thực hiện theo đúng nội dung thông báo trên.

          Trân trọng!