DHKT

Gia hạn đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Đợt 1 học kỳ I năm học 2017-2018

18/01/2018
Kính gửi: Sinh viên các lớp đại học Hệ chính quy.


Nhà trường sẽ gia hạn đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần cho sinh viên chưa xét tốt nghiệp trong Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 đến hết ngày 21/01/2018 (Chủ nhật)
Sinh viên đăng ký phúc khảo cần nộp lệ phí vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á trước 16h00 ngày 22/01/2018.
Các bước thực hiện đăng ký phúc khảo và lưu ý khác sinh viên xem Tại đây.

Trân trọng.