DHKT

Nhận Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

16/01/2018

Hiện đã có giấy chứng nhận Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (VSTEP) - Đợt thi ngày 08-10-2017.

Sinh viên đến nhận tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Trân trọng.