DHKT

Thông báo tuyển sinh cao học các ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế đợt 2 năm 2017

26/10/2017

THÔNG BÁO

           Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 36 tại các cơ sở liên kết theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng của Trường Đại học Kinh tế.

             - Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/10/2017.

             - Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 11 và 12/11/2017;

             Thông tin chi tiết xem tại đây: http://ts.udn.vn/SDH/Thacsi/THsTBaots/1104

             Trân trọng!