DHKT

Thông báo kế hoạch thay đổi phòng học các ngày 20 đến 22/5/2017

15/05/2017

THÔNG BÁO

                           Kính gửi: 

- Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng Anh chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại ngữ;

- Khoa Tiếng Nhật - Hàn - Thái;

                                         - Các Khoa trong Trường;

                                         - Học viên các lớp cao học;

                                         - Sinh viên các lớp Hệ Chính quy.

                            

        Để phục vụ kỳ thi tuyển sinh sau đại học tổ chức tại trường Đại học Kinh tế từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5 năm 2017, Nhà trường sẽ thay đổi phòng học trong ba ngày 20 và 21 và 22/5/2017. (Thông tin chi tiết xem file đính kèm).

       Nhà trường kính đề nghị các đơn vị thông báo kịp thời đến Quý Thầy (Cô), học viên cao học và sinh viên có liên quan về nội dung công văn này để kỳ thi được diễn ra tốt đẹp.

       Trân trọng!