DHKT

Thông báo kế hoạch đăng ký các học phần giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2015 - 2016

15/12/2015

THÔNG BÁO

           Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

           Nhà trường sẽ mở cho sinh viên các lớp Hệ chính quy ( Chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao) đăng ký học các học phần giáo dục thể chất vào lúc 17h00 ngày 16/12/2015 đến 15h00 ngày 20/12/2015.

           Đề nghị sinh viên đăng nhập vào hệ thống và thực hiện đăng ký học theo đúng thời gian qui định trên. 

           Trân trọng.