DHKT

Thông báo điều chỉnh phòng học ngày 06 & 07/10/2023

03/10/2023

Kính gửi: - Giảng viên giảng dạy tại Trường;

- Sinh viên các lớp hệ chính quy.

Để phục vụ công tác tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 2/2023, Nhà trường thông báo điều chỉnh phòng học của các lớp hệ chính quy trong 2 ngày 06 & 07/10/2023 như file đính kèm. Rất mong Quý thầy, cô và các sinh viên có liên quan thông cảm và cùng phối hợp thực hiện. 

Trân trọng!