DHKT

Thông báo điều chỉnh phòng học ngày 06 & 07/10/2023

03/10/2023

Kính gửi: - Giảng viên giảng dạy tại Trường;

- Sinh viên các lớp hệ chính quy.

Để phục vụ công tác tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 2/2023, Nhà trường thông báo điều chỉnh phòng học của các lớp hệ chính quy trong 2 ngày 06 & 07/10/2023 như file đính kèm. Rất mong Quý thầy, cô và các sinh viên có liên quan thông cảm và cùng phối hợp thực hiện. 

Trân trọng!


Thông tin đang được cập nhật!