DHKT

Khóa học tiếng Anh hỗ trợ giảng viên tham gia các chương trình kiểm định AUN năm 2023

04/10/2023

Ngày 4/10/2023, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế tổ chức Khóa học tiếng Anh hỗ trợ giảng viên tham gia các chương trình kiểm định AUN năm 2023. Khóa học nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn; chuẩn bị tốt nhất tâm thế, kỹ năng giao tiếp cho giảng viên tham gia phỏng vấn tại các chương trình kiểm định AUN năm 2023.


Tham gia khóa học này, các cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN sẽ được nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết. Đặc biệt, khóa học sẽ đi sâu vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp nhằm đáp ứng các hoạt động chuyên môn, phục vụ tốt cho công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Khóa học được tổ chức từ ngày 4/10-28/10/2023, gồm có 12 lớp với 6 chủ đề: 1. Kỹ năng phát âm, ELOs, Output & Outcome; 2. Student assessment; 3. Teaching methods; 4. Facilities and infrastructure; 5. Student quality and support; 6. Teaching & Learning, Academic staff.


Giảng viên hướng dẫn các học viên phát âm

Các học viên tham gia khóa học đều nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của tiếng Anh, đồng thời thể hiện rõ nỗ lực, quyết tâm cố gắng học tập nâng cao năng lực cho bản thân để tự tin làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.Học viên hứng thú với khóa học tiếng Anh

Trung tâm CNTT&TT