• Chương trình Hội thảo COMB 2018

  CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC GIA

  KHOA HỌC QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (COMB 2018)

   

  CHỦ ĐỀ “HỆ SINH THÁI KINH DOANH”

  PHIÊN 1: KHAI MẠC

  Hội trường E

  07h30-08h00

  Đón tiếp đại biểu

   

  08h00-08h15

  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

  Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

  08h15-08h30

  Báo cáo đề dẫn

  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn – Trưởng Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  08h30-08h50

  Tiệc trà

  PHIÊN 2: HỆ SINH THÁI KINH DOANH

  Giảng đường D

  PHIÊN 2.1. HỆ SINH THÁI KINH DOANH

  D201

  Chủ trì: GS.TS. Lê Thế Giới, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  09h00-09h30

  Hướng tiếp cận mới: Hệ sinh thái kinh doanh và hệ sinh thái kinh doanh ngành dệt may

  Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Nguyễn Hiệp (Đại học Đà Nẵng)

  Nguyễn Thị Thúy Hằng (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  09h30-10h00

  Vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp trong bối cảnh Việt Nam

  Tác giả: Mai Thị Thảo Chi (Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

  Nguyễn Lê Đình Quý (Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh)

  Lê Văn Huy (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  10h00-10h30

  Chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa trường đại học – Doanh nghiệp trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

  Tác giả: Nguyễn Việt Hà (Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  10h30-11h00

  Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nhân dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên

  Tác giả: Vũ Quỳnh Nam (Trường ĐH kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên)

  Trần Chí Thiện (Trường Đại học kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên)

  11h00-11h30

  Các yếu tố trong hệ sinh thái kinh doanh ảnh hưởng lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thu (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Nguyễn Minh Lầu (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  PHIÊN 2.2. HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP

  D202

  Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  09h00-09h30

  Hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 – Thuận lợi và khó khăn

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngọc (Trường Đại Học Quảng Bình)

  09h30-10h00

  Hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Tác giả: Lê Thế Phiệt (Trường Đại học Tây Nguyên)

  10h00-10h30

  Ảnh hưởng của giáo dục đại học đến ý định khởi nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Sơn Tùng (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Lê Thị Minh Hằng (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  10h30-11h00

  Phát triển phong trào khởi nghiệp sinh viên tại các trường đại học Việt Nam từ kinh nghiệm một số nước trên thế giới và tại Đại học Duy Tân

  Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý (Viện NC&ĐT Việt – Anh)

  Mai Xuân Bình (Đại học Duy Tân)

  11h00-11h30

  Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và một số vấn đề về M&A dưới góc nhìn pháp lý

  Tác giả: Lê Đình Quang Phúc (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  PHIÊN 2.3. QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

  D203

  Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  09h00-09h30

  Supply chain finance for SMEs - Case in Danang city

  Tác giả: Lê Thị Minh Hằng (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Nguyễn Sơn Tùng (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  09h30-10h00

  Phát triển mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch

  Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Nguyễn Trần Bảo Trân (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  10h00-10h30

  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin ban đầu đối với thanh toán qua di động

  Tác giả: Trần Danh Nhân (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Trần Thị Phương Hà (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Tào Thị Kiều My (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  10h30-11h00

  Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Duy (Trường Đại học Nha Trang)

  Nguyễn Võ Phương Nhung (Trung tâm XTĐTTM&DL Lâm Đồng)

  11h00-11h30

  Xây dựng thang đo một số nhân tố trong môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến quyết định đầu tư tài sản của doanh nghiệp tỉnh Sơn La

  Tác giả: Đào Thị Vân Anh (Trường Đại học Tây Bắc)

  PHIÊN 2.4. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ QUẢN LÝ NGÀNH

  D204

  Chủ trì: PGS.TS. Lê Kim Long, Trường Đại học Nha Trang

  09h00-09h30

  Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm bưởi da xanh – nghiên cứu tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

  Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh (Trường Đại học Nha Trang)

  Cao Minh Vũ (Trạm Khuyến nông huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi)

  09h30-10h00

  Nghiên cứu tác động của trải nghiệm mua sắm đến ý định mua lại của người tiêu dùng đối với siêu thị chuyên doanh hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng

  Tác giả: Trần Danh Nhân (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Mai Hiền Phương (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  10h00-10h30

  Hợp tác liên kết trong Logistics và vai trò của các doanh nghiệp Logistics – Góc nhìn từ các doanh nghiệp Logistics tại miền Trung Việt Nam

  Tác giả: Đinh Trần Thanh Mỹ (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Trịnh Thúy Hường (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  10h30-11h00

  Ảnh hưởng của tiêu chuẩn chất lượng & an toàn thực phẩm đến chuỗi giá trị thủy sản xuất khẩu của Việt Nam – Trường hợp ngành hàng cá Tra

  Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh (Trường Đại học Nha Trang)

  Trần Thùy Chi (Trường Đại học Nha Trang)

  11h00-11h30

  Đề xuất mô hình phát triển loại hình du lịch đường bộ trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây

  Tác giả: Lê Thế Giới (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Cao Trí Dũng (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  PHIÊN 2.5. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

  D205

  Chủ trì: TS. Lê Thị Minh Hằng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

  09h00-09h30

  Văn hóa tổ chức của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo mô hình của Denison

  Tác giả: Trương Thị Hương Xuân (Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế)

  Nguyễn Đăng Hào (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế)

  Nguyễn Tài Phúc (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế)

  09h30-10h00

  Phát huy hành vi hỗ trợ thương hiệu: vai trò của môi trường tổ chức và trách nhiệm xã hội của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa

  Tác giả: Phạm Hồng Liêm (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Nguyễn Xuân Lãn (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  10h00-10h30

  Đặc trưng giá trị văn hoá Việt Nam: Tiếp cận theocác tình huống tiến thoái lưỡng nan củaTrompenaars-Turner

  Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  10h30-11h00

  Cân bằng cuộc sống - Công việc đối với người lao động ngành ngân hàng

  Tác giả: Nguyễn Văn Long (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  11h00-11h30

  Nghiên cứu tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam

  Tác giả: Nguyễn Trường Sơn (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  Trà Lục Diệp (Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

  TRAO GIẢI BEST PAPER & BẾ MẠC HỘI THẢO

  Hội trường E

  11h30-11h45

  Trao giải thưởng “Best paper’ của Hội thảo

  11h45-12h00

  Tổng kết, Bế mạc Hội thảo

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort