• Giới thiệu Đại học Cardiff Metropolitan

    Đại học Cardiff Metropolitan (CARDIFF MET) nằm ở Cardiff, xứ Wales, Anh quốc. Với 5 trường thành viên và 3 khu học xá, Trường có hơn 12.000 sinh viên ở nhiều chuyên ngành, nhiều bậc học. Năm 2013, Trường được Guardian University Guide và Complete University Guide bình chọn là trường đại học ‘’mới’’ hàng đầu ở xứ Wales. Năm 2014, Trường được Tổ chức Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Vương quốc Anh (QAA) công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Năm 2017, Trường được trao tặng Giải thưởng bạc về mô hình giảng dạy xuất sắc (Teaching Excellence Framework).

    Với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc học sau đại học đạt tới 92%, Trường hiện còn được xếp hàng đầu ở xứ Wales và hạng 4 ở Anh về chất lượng trải nghiệm sinh viên quốc tế.

    Website: http://www.cardiffmet.ac.uk/Pages/
    Địa chỉ: Llandaff Campus , Western Avenue , Cardiff , CF5 2YB .
    Tel: 029 2041 6070 .