DHKT

Cựu sinh viên tiêu biểu

 • Ông Nguyễn Viết Nghĩa

    29/08/2021

  Ông Nguyễn Viết Nghĩa
  Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Tập đoàn NIC

 • Ông Lê Ngọc Tuấn

    12/08/2021

  Ông Lê Ngọc Tuấn
  Cựu sinh viên lớp 84K4, niên khóa 1984-1988
  Chức vụ hiện tại: Chủ tịch UBND Tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Ông Nguyễn Hồng Sinh

    12/08/2021

  Ông Nguyễn Hồng Sinh
  Cựu sinh viên lớp 90K4, niên khóa 1990-1994
  Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

 • Bà Võ Thị Phương Ly

    14/05/2015

  Bà Võ Thị Phương Ly Cựu sinh viên lớp 25K4.2, niên khóa 1999-2003 - Nơi công tác: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng - Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý khoa học

 • Ông Nguyễn Xuân Ngọc

    14/05/2015

  Ông Nguyễn Xuân Ngọc Lớp Cao học Kinh tế phát triển K24.KPT.QB - Niên khóa 2011-2013) Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy xã Võ Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình.

 • Ông Nguyễn Văn Quang

    14/05/2015

  Nguyễn Vinh Quang
  Cựu sinh viên niên khóa 1989-1993
  Chức vụ hiện tại :
  -Uỷ viên ủy ban trung ương mật trận tổ quốc Việt Nam Khóa 8 – 2014-2019
  -Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa 8 2011-2016
  -Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng
  -Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận Tải & Thương Mại Phú Hoàng (Taxi Tiên Sa)

 • Ông Hà Ban

    14/05/2015

  Ông Hà Ban
  Cựu sinh viên khóa 1975-1980
  Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

1