DHKT

Biểu 24: Công khai tài chính của Trường (năm học 2014-2015)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


BIỂU MẪU 24

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2014-2015

 

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà

Nghìn đồng/năm

 

1

Thạc sĩ

 

8.250

2

Đại học

 

5.500

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác

Nghìn đồng/năm

 

 

Học phí chương trình chất lượng cao

 

15.500

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường

Nghìn đồng/năm

 

 

Đại học

 

8.000

IV

Tổng thu năm 2014

Nghìn đồng

 

1

Thu từ ngân sách

 

27.050.367

2

Thu từ học phí, lệ phí

 

72.949.241

3

Thu từ nguồn khác

 

4.467.533