DHKT

Biểu 24: Công khai tài chính của Trường (năm học 2015-2016)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

BIỂU MẪU 24

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2015-2016

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà

Nghìn đồng/kỳ

 

1

Tiến sĩ

 

 

 

Học kỳ I

 

6.875

 

Học kỳ II

 

7.625

1

Thạc sĩ

 

 

Học kỳ I

 

4.125

 

Học kỳ II

 

4.575

2

Đại học

 

 

Học kỳ I

 

2.775

 

Học kỳ II

 

3.050

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác

Nghìn đồng/kỳ

 

 

Học phí chương trình chất lượng cao

 

7.750

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường

Nghìn đồng/kỳ

 

 

Đại học

 

 

Học kỳ I

 

4.000

 

Học kỳ II

 

4.575

IV

Tổng thu năm 2015

Nghìn đồng

 

1

Thu từ ngân sách

 

27.633.315

2

Thu từ học phí, lệ phí

 

75.797.316

3

Thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ

 

522.625

3

Thu từ nguồn khác

 

3.435.837