Quyết định công bố điểm trúng tuyển đào tạo đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2022

17/01/2023

THÔNG BÁO

Quyết định công bố điểm trúng tuyển đào tạo đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2022: Xem tại đây.


Khách thăm: 854

Thành viên: 132

Tổng: 986

Membership: Latest: Past 24 Hours: Prev. 24 Hours: Overall:
People Online
Visitors
Members
Total