DHKT

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỌC BỔNG THÀNH NHÂN NĂM HỌC 2021-2022

14/07/2021
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỌC BỔNG THÀNH NHÂN NĂM HỌC 2021-2022
Học bổng Thành Nhân là học bổng cấp thường niên cho sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó, cố gắng trong học tập. Học bổng Thành Nhân gồm học bổng AFAR và học bổng (bảo trợ) EDM với các tiêu chí xét tuyển dưới đây:
I. Về Học bổng Afar Foundation (AFF): Sinh viên từ năm 1 trở lên, đã qua học kỳ 1, đang theo học bậc Đại học tại các Khoa/ngành thuộc các trường Đại học Huế và Đà Nẵng.
1. Tiêu chuẩn cấp học bổng được xếp theo thứ tự ưu tiên như sau :
a. Gia cảnh khó khăn: thu nhập thấp,gia đình neo đơn, cha, mẹ mất, già yếu, bệnh tật, tai nạn , khó khăn trong việc mưu sinh, đông anh chị em đi học, ...
b. Học lực: Khá trở lên
c. Hạnh kiểm: Tốt
2. Mức cấp học bổng: 500 USD/năm học/SV
3. Thời hiệu học bổng:
Học bổng được cấp theo từng năm học, chia làm 2 kỳ.
Học kỳ tiếp theo hoặc năm học tiếp theo sẽ xét tái cấp học bổng căn cứ trên thành tích học tập của học kì trước đó (xét theo từng kì) (Bảng điểm có thang điểm xếp loại và chứng thực của Nhà Trường).
Sinh viên có kết quả Trung bình sẽ bị xem xét tạm ngưng HB kỳ tiếp theo hoặc năm học tiếp theo. Sinh viên nghỉ/bỏ học sẽ bị ngưng HB từ kỳ kế tiếp. Học bổng được duy trì, nếu không bị các ngăn trở nêu trên, cho đến khi sinh viên tốt nghiệp.
II. Về Học bổng (BẢO TRỢ) EDM: Sinh viên đang theo học tại các Khoa/ngành thuộc các trường Đại học, Cao Đẳng Huế và Đà Nẵng.
1. Tiêu chuẩn cấp học bổng được xét theo thứ tự ưu tiên như sau :
a. Gia cảnh khó khăn: thu nhập thấp, gia đình neo đơn, cha, mẹ mất, già yếu, bệnh tật, tai nạn, khó khăn trong việc mưu sinh, đông anh chị em đi học, ...
b. Học lực: Từ 2.0 trở lên đối với hệ số 4, từ 6.0 trở lên đối với hệ số 10
c. Hạnh kiểm: Tốt
2. Mức cấp bảo trợ (học bổng): 2.600.000 – 2.700.000VNĐ/quý/SV
3. Thời hiệu bảo trợ:
Bảo trợ được cấp xuyên suốt năm, chia làm 4 quý. Hằng quý sẽ tái xét cấp bảo trợ căn cứ trên thành tích học tâp và hoàn cảnh. Sinh viên có kết quả kém hơn tiêu chí học lực ban đầu, có hoàn cảnh tốt hơn, sẽ có thể bị xét ngưng bảo trợ. Sinh viên nghỉ/ bỏ học sẽ bị ngưng bảo trợ kỳ kế tiếp. Bảo trợ được duy trì, nếu không bị các ngăn trở nêu trên, cho đến khi tốt nghiệp.
III. Hồ sơ:
- Gửi đơn xin cấp học bổng theo mẫu về
Email: afarfoundation.huedanang@gmail.com
- Mẫu đơn:
Deadline nộp hồ sơ: 0h00 ngày 06/08/2021
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:
+ Gmail: afarfoundation.huedanang@gmail.com
IV. Lưu ý:
Ban chủ nhiệm chỉ nhận thông tin qua đơn đăng kí.
Những hồ sơ được chọn sẽ được BCN thông báo thời gian khảo sát lại thông tin và nhà, hoàn thành thủ tục, hồ sơ nộp trực tiếp.